Eesti English Finnish

Taganemisõiguse tingimused

1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani.

3. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadad teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu. Kindlasti säilita avalduse koopia kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt. e-mail), sest lepingust taganemist tõendab tarbija.

4. Pane tähele, et kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest!

5. Tarbija võib tootega tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (VÕS §56 lg 4). Seega, palume tagastada kasutamata, siltidega, korrektne ja võimalusel originaalpakendis kaup!

6. Kauba tagastamisega seotud kulud katab tarbija!

7. Toote eest tasutud summa, koos kättetoimetamiskuludega (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Sinu valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist), tagastame viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Sinu otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasid makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui oled sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Sulle sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Surfhouse jätab endale õiguse keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni oled esitanud tõendid, et oled asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

 

Kauba tagastamine

Kauba tagastamiseks palun kasuta alljärgnevat tüüpvormi või saada meile ühemõtteline avaldus e-mailile varuosad@motovaruosad.ee

Kauba tagastamine

  • Reload captcha

* Nõutud väljad